Handelingen 12:11

Handelingen 12:11 HSV

En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen