Handelingen 12:1

Handelingen 12:1 HSV

Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen