2 Timotheüs 3:8

2 Timotheüs 3:8 HSV

Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen