2 Kronieken 3:1

2 Kronieken 3:1 HSV

Toen begon Salomo het huis van de HEERE te bouwen, in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen