1 Petrus 4
HSV

1 Petrus 4

4
Leven naar de wil van God
1Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u #Hebr. 12:1zich wapenen met dezelfde gedachte: #Rom. 6:7wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde,
2 # Rom. 14:7; 2 Kor. 5:15; Gal. 2:20; Efez. 4:24; 1 Thess. 5:10; Hebr. 9:14 om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3 # Efez. 4:17 Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6 # Joh. 5:25; 1 Petr. 3:19 Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7 # 1 Joh. 2:18 En het einde van alle dingen is nabij; #Luk. 21:34wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, #Spr. 10:12want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9 # Rom. 12:13; Hebr. 13:2 Wees gastvrij voor elkaar, #Filipp. 2:14zonder morren.
10 # Spr. 3:28; Rom. 12:6; 2 Kor. 8:11 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11 # Jer. 23:22 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Lijden als een christen
12Geliefden, #Jes. 48:10; 1 Kor. 3:13; 1 Petr. 1:7laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.
13Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.
14 # Matt. 5:10; 1 Petr. 2:20; 3:14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.
15Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.
16Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.
17 # Jer. 25:29; Luk. 23:31 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, #Luk. 10:12wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
18 # Spr. 11:31 En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?
19Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.