1 Johannes 1
HSV
1
Het apostolisch getuigenis
1Wat er was #Joh. 1:1vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, #Joh. 1:14; 2 Petr. 1:16wat wij aanschouwd hebben #Luk. 24:39; Joh. 20:27en onze handen getast hebben van het Woord des levens
2– want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard –
3wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.
In het licht wandelen
5En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, #Joh. 1:9; 8:12; 9:5; 12:35,36dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
6Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
7Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, #Hebr. 9:14; 1 Petr. 1:19; Openb. 1:5en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
8 # 1 Kon. 8:46; 2 Kron. 6:36; Job 9:2; Ps. 143:2; Spr. 20:9; Pred. 7:20 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
9 # Ps. 32:5; Spr. 28:13 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
10Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Meer informatie over Herziene Statenvertaling