1 Kronieken 1:32

1 Kronieken 1:32 HSV

De zonen van Ketura, de bijvrouw van Abraham: zij baarde Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah. De zonen van Joksan waren Sjeba en Dedan.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen