OPENBARING 22:19

OPENBARING 22:19 SV-RJ

En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen