GENESIS 1:9

GENESIS 1:9 SV-RJ

En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen