GENESIS 1:30

GENESIS 1:30 SV-RJ

Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen