GENESIS 1:26

GENESIS 1:26 SV-RJ

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen