GENESIS 1:2

GENESIS 1:2 SV-RJ

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen