PSALMEN 24
BB

PSALMEN 24

24
Psalm 24
1Een lied van David.
De aarde is van de Heer, met alles wat daarop is.
De hele wereld is van Hem, met alle mensen die er wonen.
2Want Hij heeft de aarde op de zeeën neergezet.
Hij plaatste de aarde op het water.
3Wie mogen de berg van de Heer beklimmen?
Wie mogen er in zijn heiligdom komen?
4Mensen die geen slechte dingen doen,
geen slechte dingen bedenken
en geen dingen zweren die niet waar zijn.
5De Heer zal goed zijn voor zulke mensen.
Hun God zal voor hen opkomen.
6Zij verlangen naar Hem, zoeken Hem.
Ze willen de God van Jakob dienen.
7Poorten, ga open!
Ga wijd open, eeuwen-oude deuren!
Dan kan de machtige Koning binnen komen.
8Wie is die geweldige Koning toch?
Het is de Heer, sterk en machtig.
Het is de Heer, sterk in de strijd.
9Poorten, ga open!
Ga wijd open, eeuwen-oude deuren!
Dan kan de machtige Koning binnen komen.
10Wie is die geweldige Koning toch?
Het is de Aanvoerder van de hemelse legers.
Hij is de machtige Koning.

BasisBijbel
Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel
Gecorrigeerde tekst © 2015
Alle rechten voorbehouden
Uitgegeven bij de ZakBijbelBond: 2016


Meer informatie over BasisBijbel