SPREUKEN 2
BB

SPREUKEN 2

2
Wijsheid beschermt
1Mijn zoon, luister naar mijn woorden.
Vergeet nooit wat ik je heb gezegd.
2Verlang ernaar om wijze dingen te horen.
Verlang ernaar om verstandig te worden.
3Verlang ernaar om wijs te worden
en verstandige dingen te kunnen zeggen.
4Zoek ernaar alsof het zilver is.
Zoek ernaar als naar een verborgen schat.
5Want dan zul je begrijpen hoe belangrijk het is
om diep ontzag voor de Heer te hebben.
En je zal begrijpen hoe belangrijk het is om God te kennen.
6Want de Heer geeft wijsheid.
Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig.
7Hij geeft wijsheid aan de mensen die leven zoals Hij het wil.
Hij is een beschermend schild voor mensen die Hem gehoorzaam zijn.
8Hij zorgt ervoor dat ze rechtvaardig zijn.
Hij beschermt zijn vrienden.
9En je zal begrijpen wat eerlijk en rechtvaardig is.
Je zal weten hoe je op de goede weg kan blijven.
10Want als de wijsheid in je hart is gekomen
en je ervan geniet,
11zul je jezelf kunnen beheersen.
Je wijsheid zal je beschermen.
12Zo zul je geen verkeerde beslissingen nemen.
Je zal niet gaan meedoen met bedriegers,
13met mensen die het slechte pad opgaan
en verkeerde dingen doen,
14die ervan houden om slechte dingen te doen
en genieten van hun misdadige plannen.
15Hun paden zijn krom.
Ze lopen op dwaalwegen.
16Als de wijsheid in je hart is gekomen,
zul je je ook niet laten verleiden door de vrouw van een ander #Met deze 'andere vrouw' kan de Dwaasheid bedoeld zijn, in tegenstelling tot de Wijsheid die de mensen roept in Spreuken 1 vers 20. Maar het kan ook over de vrouw van iemand anders gaan, met als waarschuwing dat het verkeerd met je afloopt als je ontrouw bent in je huwelijk.,
zelfs niet als ze je nog zo vleit.
17Die vrouw is ontrouw aan haar man.
Ze houdt zich niet aan haar [ trouw ]beloften, het verbond met haar God.
18Met haar loopt het slecht af.
Haar manier van leven komt uit bij de dood.
19Wie naar haar toe gaat,
komt nooit meer terug op de weg van het leven.
20Blijf dus op het rechte pad.
Blijf bij de mensen die leven zoals God het wil.
21Want zij zullen in het land blijven wonen. #Dat had God beloofd toen Hij met Israël zijn verbond sloot. Lees Leviticus 20 vers 22.
Wie leven zoals God het wil, zullen daar altijd blijven.
22Maar de mensen die zich niets van God aantrekken,
zullen worden gedood.
Mensen die niet trouw aan God zijn,
zullen uit het land worden weggerukt.

BasisBijbel
Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel
Gecorrigeerde tekst © 2015
Alle rechten voorbehouden
Uitgegeven bij de ZakBijbelBond: 2016

Meer informatie over BasisBijbel