GALATEN 5
BB

GALATEN 5

5
De vrijheid die we in Christus hebben
1Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken [ van wetten en regels ]. 2Ik zeg jullie: als jullie je laten besnijden #Lees Genesis 17 vers 9-13. Alle Joodse mannen moesten hun geslachtsdeel laten besnijden. Dat was het teken van het verbond van God met het Joodse volk. Mensen van een ander volk die bij het Joodse volk wilden gaan horen, moesten zich ook altijd laten besnijden. Maar de leiders hebben begrepen dat de besnijdenis niet hoort bij het nieuwe verbond. Je hoort er niet langer bij omdat je besneden bent, maar omdat je in Jezus gelooft. [ omdat jullie je aan de wet van Mozes willen houden ], kan Christus jullie niet redden. 3Ik zeg het nog eens heel duidelijk: iedereen die zich laat besnijden, moet zich ook aan alle andere regels van de wet van Mozes houden. 4Jullie denken dat jullie kunnen worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus! Want Hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op Hem vertrouwt. 5Maar door Gods Geest weten wíj zeker dat we zullen worden vrijgesproken van schuld, omdat we geloven. 6Want als je bij Christus hoort, maakt het helemaal niets meer uit of je besneden bent of niet. Maar alleen geloof is belangrijk, geloof dat zichtbaar wordt door liefdevolle daden.
7Jullie begonnen zo goed! Wie is jullie in de weg gaan staan, zodat jullie de waarheid niet meer volgen? 8Dat idee kwam niet van Hem die jullie geroepen heeft! 9Denk erom, een klein beetje gist laat al het deeg gisten. [ Als één mens slecht is, steekt hij de mensen om zich heen aan. ] 10Ik weet zeker dat jullie het hiermee eens zullen zijn. Maar de mensen die proberen om jullie te bedriegen en in de war te brengen, zullen daarvoor gestraft worden. Het maakt niet uit wie ze zijn.
11Broeders en zusters, als ik de mensen nog zou leren dat ze zich moeten laten besnijden, waarom word ik dan vervolgd? Want dan is [ de boodschap van ] het kruis toch niet iets waar mensen zich kwaad over hoeven te maken? 12Ik vind dat de mensen die jullie zo in de war brengen, zichzelf maar moesten castreren!
Doen wat Gods Geest wil, of doen wat we zelf graag willen
13Broeders en zusters, jullie zijn [ door God ] geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. 14Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: "Houd net zoveel van je medemens als van jezelf." 15Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden! 16Ik bedoel dit: laat je leiden door de Geest en niet door je 'ik.' 17Want wat het 'ik' wil, is precies het tegenovergestelde van wat de Geest wil. En wat de Geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het 'ik' wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. 18Maar als jullie je door de Geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. #Vergelijk dit met 1 Timoteüs 1 vers 8-11.
19Het is duidelijk wat verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op los leven, 20afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, 21moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen.
22Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. 23Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. 24De mensen die van Christus zijn, hebben hun 'ik' met alles wat daarbij hoort gekruisigd. 25Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul je ook door de Geest op het rechte pad blijven. 26We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar.

BasisBijbel
Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel
Gecorrigeerde tekst © 2015
Alle rechten voorbehouden
Uitgegeven bij de ZakBijbelBond: 2016

Meer informatie over BasisBijbel