1 Mojžíšova 1:7

1 Mojžíšova 1:7 BKR

I uèinil Bùh tu oblohu, a oddìlil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်