1 Mojžíšova 1:6

1 Mojžíšova 1:6 BKR

Øekl také Bùh: Buï obloha u prostøed vod, a dìl vody od vod!
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်