1 Mojžíšova 1:31

1 Mojžíšova 1:31 BKR

A vidìl Bùh vše, což uèinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl veèer a bylo jitro, den šestý.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်