1 Mojžíšova 1:30

1 Mojžíšova 1:30 BKR

Všechnìm pak živoèichùm zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v èemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်