1 Mojžíšova 1:26

1 Mojžíšova 1:26 BKR

Øekl opìt Bùh: Uèiòme èlovìka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a aꜜ panují nad rybami moøskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zemìplazem hýbajícím se na zemi.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်

​1 Mojžíšova 1:26 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။