1 Mojžíšova 1:18

1 Mojžíšova 1:18 BKR

A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddìlovala svìtlo od tmy. A vidìl Bùh, že to bylo dobré.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်