1 Mojžíšova 1:16

1 Mojžíšova 1:16 BKR

I uèinil Bùh dvì svìtla veliká, svìtlo vìtší, aby správu drželo nade dnem, a svìtlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvìzdy.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်