1 Mojžíšova 1:14

1 Mojžíšova 1:14 BKR

Opìt øekl Bùh: Buïte svìtla na obloze nebeské, aby oddìlovala den od noci, a byla na znamení a rozmìøení èasù, dnù a let.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်