1 Mojžíšova 1:12

1 Mojžíšova 1:12 BKR

Nebo zemì vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom pøinášející ovoce, v nìmž bylo símì jeho, podlé pokolení jeho. A vidìl Bùh, že to bylo dobré.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်