1 Mojžíšova 1:11

1 Mojžíšova 1:11 BKR

Potom øekl Bùh: Zploï zemì trávu, a bylinu vydávající símì, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v nìmž by bylo símì jeho na zemi. A stalo se tak.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်