1 Mojžíšova 1:1

1 Mojžíšova 1:1 BKR

Na poèátku stvoøil Bùh nebe a zemi.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်