Génesis 1:7

Génesis 1:7 TZOXCH

Jich la xchicnantes moel xyaxal ch'ulchan te Diose, parte la yac' te ja' te ay ta yet'al te xyaxal ch'ulchane, parte la yac' te ja' te ay ta sba.
TZOXCH: Bible in Tzeltal de Oxchuc y Tenejapa
မျှဝေရန်