Génesis 1:25

Génesis 1:25 TZOXCH

Dios la spas spisil chambalametic ta balumilal ta juju-jchajp. Lec la yil te Diose.
TZOXCH: Bible in Tzeltal de Oxchuc y Tenejapa
မျှဝေရန်