1. Mosebok 1
N78BM
1
Gud skaper verden
1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. #1,1 skapte Det hebr. verb som brukes her, står alltid med Gud som subjekt.#2,4; Job 38; Sal 8; 33,6; 104; Joh 1,1.3; Kol 1,16 2Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. 3Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. #Sal 33,9; 2 Kor 4,6 4Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. 5Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.
6Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann!» Og det ble slik. 7Gud gjorde himmelhvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over den. #1,7 vannet som er over den himmelhavet. Sml. 7,11; Sal 104,2ff; Job 36,27f.#Sal 104,3; 148,4 8Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag.
9Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, så det faste land kommer til syne!» Og det ble slik. #Sal 33,7; 104,6ff 10Gud kalte det faste land for jord, og vannmassen kalte han hav. Og Gud så at det var godt.
11Da sa Gud: «Jorden skal la grønne vekster gro fram, planter som setter frø, og trær som bærer alle slags frukt med frø i, på jorden!» Og det ble slik. 12Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 13Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.
14Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen. De skal skille mellom dag og natt og være merker som fastsetter høytider, dager og år. #Sal 104,19; Jer 31,35 15De skal skinne på hvelvingen og lyse ut over jorden.» Og det ble slik. 16Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natten, og stjernene. #Sal 136,7ff 17Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse ut over jorden, 18til å råde om dagen og natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.
20Gud sa: «I vannet skal det myldre av liv, og fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 21Og Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det yrer og kryr av i vannet, hvert etter sitt slag, og alle dyr som har vinger til å fly med, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 22Han velsignet dem og sa: «Dere skal være fruktbare og formere dere og fylle vannet i havet, og fuglene skal formere seg på jorden!» 23Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.
24Gud sa: «Jorden skal la alle slags levende skapninger gå fram, fe, kryp og ville dyr, hvert etter sitt slag.» Og det ble slik. 25Gud skapte alle slags ville dyr og alle slags fe og krypet på marken av alle slag. Og Gud så at det var godt.
26Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» #5,1.3; 9,6; Sal 8,7ff 27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. #2,7.21f; Matt 19,4; 1 Kor 11,7 28Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» #9,1 29Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. #9,3 30Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik. 31Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål အကြောင်းကို ပို၍ သင်ယူပါ။