Wapëgwala 1:7

Wapëgwala 1:7 COUNT1

Do koyëna nkeho. W̃ënu ŋa koyëna ntiko igwac nte fitëndëlehnëk w̃ënka waɓë gëɗ ŋa gë waɓë g'ambin ŋa.
COUNT1: Vikerëh Vikasëk W̃ën gë Wapëgwala
မျှဝေရန်