Wapëgwala 1:5

Wapëgwala 1:5 COUNT1

W̃ënu ŋa më macëk humpen ha «fac» do mëhwëry uŋa «umëɗ». Nkeho umëɗ, tac gë fac; fac ryënkwëryënkw ỹa yeho.
COUNT1: Vikerëh Vikasëk W̃ën gë Wapëgwala
မျှဝေရန်