Wapëgwala 1:28

Wapëgwala 1:28 COUNT1

Tac më ndëwakëhni ntehnëhni: «Nagëlëryin, ƴaɓëryin, pëɓëryin nkal li, naw̃ëryin nkal li; kwëhnëryinëhni wuwis wavë wov w̃i, gë wusëry wavë g'ambin w̃i do gë fop vile yasëɗ nkal vi.»
COUNT1: Vikerëh Vikasëk W̃ën gë Wapëgwala
မျှဝေရန်

​Wapëgwala 1:28 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။