ยูดา 1:18

ยูดา 1:18 THA-ERV

“ใน​ยุค​สุด​ท้าย จะ​มี​คน​เยาะเย้ย​พระเจ้า พวก​นี้​จะ​ทำ​ตาม​กิเลส​ตัณหา​ชั่ว​อย่าง​ไม่​เกรง​กลัว​พระองค์”
THA-ERV: พระคริสตธรรมคัมภีร์: ฉบับอ่านเข้าใจง่าย ภาคคำสัญญาใหม่
မျှဝေရန်