Mateo 1:11

Mateo 1:11 DES

Josia Jeconia sã pagʉ árĩñumi. Erã árĩrisubure Israe yeba majarãre Babilonia majarãpʉ ñeagãñuma erã ya yebague peresu iimorã.
DES: Goãmʉ Yare Wereripʉ
မျှဝေရန်