Mateo 1:2

Mateo 1:2 TBSNT

So Abraham nachiso so lta'a so Isaac, qaq so Isaac nachi llalec so Jacob, qaq so Jacob nachi llalec so Judá qataq som lqaÿañicpi.
TBSNT: Nuevo Testamento Toba Sur
မျှဝေရန်