ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:7

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:7 MSB

ရှော​လ​မုန်​သည် သား​ရော​ဗောင်​ကို​ရ​၏။ ရော​ဗောင်​သည် သား​အ​ဘိ​ယ​ကို​ရ​၏။ အ​ဘိ​ယ​သည် သား​အာ​သ​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
မျှဝေရန်