ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:3

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:3 MSB

ယု​ဒ​သည် တာ​မာ​အား​ဖြင့် သား​ဖာ​ရက်​နှင့်​ဇာ​ရ​ကို​ရ​၏။ ဖာ​ရက်​သည် သား​ဟေ​ဇ​ရုံ​ကို​ရ​၏။ ဟေ​ဇ​ရုံ​သည် သား​အာ​ရံ​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
မျှဝေရန်