ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:25

​ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:25 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။