ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:22

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:22 MSB

ဤ​အ​ရာ​အား​လုံး​ဖြစ်​ပျက်​သည်​မှာ ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​က
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
မျှဝေရန်

​ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:22 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။