ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:15

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:15 MSB

ဧ​လုဒ်​သည် သား​ဧ​လာ​ဇာ​ကို​ရ​၏။ ဧ​လာ​ဇာ​သည် သား​မဿန်​ကို​ရ​၏။ မဿန်​သည် သား​ယာ​ကုပ်​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
မျှဝေရန်