Matyu 1:5

Matyu 1:5 KMHMNT

Salmon, Boas nop tɨk dowak. Boas nonɨm ne ak Rehap. Boas, Obed nop tɨk dowak. Obed, nonɨm ne ak Rut. Obed, Jesi nop tɨk dowak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်