Matyu 1:3

Matyu 1:3 KMHMNT

Juda ne bin Dema eip mɨdɨl, Peres eip Sera eip kɨrop tɨk dowak. Peres, Hesron nop tɨk dowak. Hesron, Ram nop tɨk dowak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်