Matyu 1:25

Matyu 1:25 KMHMNT

Ned Josep Maria eip ajɨl mer, Maria ñɨ ak tɨk dapek, Josep ñɨ nɨbak yɨb ne Jisas agɨl me, Maria nop pɨs nep dak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်

​Matyu 1:25 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။