Matyu 1:24

Matyu 1:24 KMHMNT

Pen Josep wɨsɨn kɨnɨl warɨkɨl, Bɨ Kɨb ejol ne mɨnɨm agak ak dɨl, bin Maria nop dɨnɨm, agɨl gos nɨŋak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်

​Matyu 1:24 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။