Matyu 1:19

Matyu 1:19 KMHMNT

Pen nɨgmɨl ne Josep bɨ tep ak me, mɨnɨm kɨb ma agak; gos ak nep nɨŋɨl agak, “Ñɨ kogi mɨdeb nɨbak, bin bɨ okok ag ñɨnɨgain, nop nabɨŋ gɨnɨgab. Nɨb ak, kapkap ag yokin,” agak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်

​Matyu 1:19 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။