Matyu 1:16

Matyu 1:16 KMHMNT

Jekop, Josep nop tɨk dowak. Josep me, bin Maria nop ñelak. Maria ne Jisas nop tɨk dowak. Jisas nop Krais apal.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်