Matyu 1:11

Matyu 1:11 KMHMNT

Josaia, Jekonaia nop tɨk dapɨl, nɨmam ognap tɨk dowak. Ñɨn nɨbak, taun kɨb Babilon bin bɨ apɨl, Isrel bin bɨ kɨrop nag lɨ dam Babilon dad amnɨlak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်