YouVersion

Apl Bible adalah percuma, tanpa iklan dan tanpa pembelian dalam apl. Dapatkan apl

Marilah Baca Alkitab Bersama-sama (September)

Marilah Baca Alkitab Bersama-sama (September)

Bahagian 9 daripada siri 12 bahagian, pelan ini membawa komuniti sepanjang Alkitab bersama-sama dalam 365 hari. Jemputlah orang lain untuk menyertai anda setiap kali anda memulakan bahagian yang baru setiap bulan. Siri ini berfungsi dengan baik bersama Alkitab audio—dengarlah dalam kurang daripada 20 minit setiap hari! Setiap bahagian termasuk fasal Perjanjian Lama dan Baru, dengan Mazmur yang dimasukkan dari masa ke masa. Bahagian 9 merangkumi kitab Nehemia, Ester, 1 dan 2 Timotius, Yoel, Amos, Obaja, Nahum, Habakuk, Zefanya, Titus, Filemon, Yakobus, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada LifeChurch.tv kerana membekalkan pelan ini. Untuk maklumat lanjut, layari: www.LifeChurch.tv
Tentang Penerbit