NEHEMIA 9:17,27-31

NEHEMIA 9:17 BM

Mereka tidak mahu patuh; mereka melupakan segala perbuatan-Mu, dan semua mukjizat yang sudah Engkau lakukan itu. Dengan angkuh mereka memilih seorang ketua, untuk membawa mereka ke Mesir, dan menjadi hamba semula. Tetapi Engkau Allah yang mengampuni; Engkau panjang sabar, berbelas kasihan, dan pengasih; Rahmat-Mu besar, dan Engkau tidak meninggalkan mereka.
BM: Alkitab Berita Baik
Kongsi

NEHEMIA 9:27-31 BM

sehingga Engkau membiarkan musuh mengalahkan dan menguasai mereka. Pada masa kesusahan, mereka berseru minta tolong kepada-Mu; dari syurga, Engkau menjawab mereka. Demi belas kasihan-Mu Engkau mengutus para pemimpin, yang menyelamatkan mereka daripada musuh. Tetapi apabila negeri aman lagi, mereka berdosa semula, dan Engkau pun membiarkan musuh mengalahkan mereka. Namun ketika mereka bertaubat dan memohon Engkau menyelamatkan mereka, dari syurga Engkau mendengarkan seruan mereka; dan berulang kali Engkau menyelamatkan mereka demi belas kasihan-Mu yang besar. Engkau memberikan amaran agar mereka taat kepada ajaran-Mu, tetapi dengan sombong mereka menolak hukum-Mu. Padahal orang yang melakukan Taurat-Mu mendapat kehidupan, tetapi mereka degil, tidak taat dan tidak mahu mendengarkan. Tahun demi tahun, dengan sabar Engkau memperingatkan mereka. Roh-Mu berkata-kata kepada mereka melalui para nabi-Mu, tetapi umat-Mu menutup telinga. Oleh itu Engkau membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Namun, kerana belas kasihan-Mu sangat besar, Engkau tidak meninggalkan ataupun membinasakan mereka. Engkau Allah yang pengasih dan berbelas kasihan!
BM: Alkitab Berita Baik
Kongsi