AYUB 12:13-25

AYUB 12:12-13-25 BM

Hikmat ada pada orang tua, tetapi hikmat dan kuasa ada pada Allah sahaja. Pengertian ada pada orang tua, tetapi pengertian dan kuasa untuk bertindak ada pada Allah sahaja. Apa yang dirobohkan Allah tidak dapat dibina semula; orang yang dipenjarakan Allah tidak dapat dibebaskan semula. Apabila Allah menahan hujan, kemarau tiba; apabila Dia melepaskan air, banjir melanda. Allah kuat dan sentiasa berjaya; penipu dan orang yang tertipu ada dalam kekuasaan-Nya. Dia mencabut kebijaksanaan pemerintah, dan menyebabkan pemimpin menjadi bahan ketawa. Dia menggulingkan raja-raja dan menawan mereka; Dia merendahkan imam-imam dan orang berkuasa. Dia membungkam orang yang dapat dipercayai, dan mengambil kebijaksanaan daripada orang tua. Dia memalukan mereka yang berkuasa, dan menamatkan kekuasaan para pemerintah. Dia menyinari tempat-tempat yang suram, dan menerangi tempat-tempat yang kelam. Dia menjadikan bangsa-bangsa kuat dan gagah, tetapi kemudian mengalahkan dan memusnahkan mereka. Dia menjadikan pemimpin mereka kebingungan, sehingga mereka mengembara tanpa tujuan. Mereka meraba-raba dalam kegelapan, dan terhuyung-hayang seperti orang mabuk minuman.
BM: Alkitab Berita Baik
Kongsi